završni rad
Kinetika otpuštanja proteina tijekom ultrazvučne homogenizacije plijesni Aspergillus flavus

Ana Sluganović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju