završni rad
Utjecaj različitih otapala na elektroforetski profil albumina i globulina ječma

Anita Kolaković (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju