završni rad
Prerada vode za piće u pogonu "Vinkovački vodovod i kanalizacija" d. o. o. Vinkovci

Tomislav Majher (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju