diplomski rad
Dizajn i sinteza novih azetidinona na bazi 7-hidroksikumarina

Ivana Odak (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju