diplomski rad
Spektrofluorimetrijska analiza kiselo topljivih proteina kravljeg i kozjeg mlijeka

Zorana Dobrijević (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju