diplomski rad
Stabilnost enzima katalaze i glutation S-transferaze kod različitih uvjeta čuvanja micelija Aspergillus flavusa

Marija Prka (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju