diplomski rad
Sinteza novih 2-pirazolina na bazi 3-cinamoil-2H-2-okso-kromena

Tanja Turk (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju