diplomski rad
Utjecaj termičke obrade na kemijski sastav vode za ljudsku potrošnju

Martina Klepić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju