diplomski rad
Dizajn, sinteza i struktura nekih derivata 1,3-tiazolidin-2,4-diona

Kristina Laslavić (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju