diplomski rad
Određivanje termodinamičkih karakteristika pri sorpciji arsena na klinoptilolitu različite granulacije

Dario Kolarić (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju