diplomski rad
Utjecaj temperature i vlažnosti tijekom klijanja na citolitičku razgradnju zrna pšenice

Krunoslav Markovac (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za procesno inženjerstvo
Katedra za bioprocesno inženjerstvo