diplomski rad
Utjecaj masenog udjela kuhinjske soli na fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te zdravstvenu ispravnost domaće slavonske kobasice

Danijela Delonga (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju mesa i ribe