završni specijalistički
Nutritivna kakvoća hrane i prehrana osoba srednje i starije životne dobi

Tonka Šarić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu