završni specijalistički
Uvodenje HACCP sustava u proizvodnju svježih krem sireva

Irena Kišmartin (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata