završni specijalistički
Ispitivanje znanja o prehrani i prehrambenih navika srednjoškolske populacije

Dragana Milosavljević (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu