završni specijalistički
Prehrana i životne navike oboljelih od dijabetesa tipa 2 na području Baranje

Darija Kajtar (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu