diplomski rad
Utjecaj biološke obrade kukuruzovine s Trametes versicolor na sadržaj ukupnih i pojedinačnih sirovih vlakana

Ana Sluganović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za procesno inženjerstvo
Katedra za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo