diplomski rad
Metabolizam deoksinivalenola i analiza njegovih biomarkera

Dijana Podravac (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu