Professional paper - Professional paper
Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom
In: 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve. / Habuda-Stanić, Mirna; Šiljeg, Mario (Ed.). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2018. pp. 243-250. urn:nbn:hr:109:515534

Penava, Ariana; Matijević, Mato; Flanjak, Ivana

Cite this document

Penava, A., Matijević, M. & Flanjak, I. (2018). Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom. In M. Habuda Stanić, (Ed.), M. Šiljeg, (Ed.), 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve (pp. 243-250). Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:515534

Penava, Ariana, et al. "Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom." 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve, edited by Mirna Habuda Stanić, edited by Mario Šiljeg, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2018, pp. 243-250. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:515534

Penava, Ariana, Mato Matijević and Ivana Flanjak. "Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom." In 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve, 243-250. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2018. Accessed 2024 June 14. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:515534

Penava, A., Matijević, M. and Flanjak, I. (2018) 'Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom', in Habuda Stanić, M. (ed.), Šiljeg, M. (ed.), 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek, pp. 243-250. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:515534 (Accessed 14 June 2024)

Penava A, Matijević M, Flanjak I. Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom. In: M. Habuda Stanić, ed., M. Šiljeg, ed. 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; 2018. Pp. 243-250. [cited 2024 June 14] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:515534

A. Penava, M. Matijević and I. Flanjak, "Koncentracije nitrata u vodi na području Požeško-slavonske županije određene spektrofotometrijskom metodom", 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve, M. Habuda Stanić and M. Šiljeg, Eds. Osijek: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2018. [Online] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:515534 [Accessed: 14 June 2024]

Please login to the repository to save this object to your list.