master's thesis
Vrste korozijskih oštećenja konstrukcijskih materijala i koeficijent korozivnosti vode osječkog vodocrpilišta

Viktor Kertez (2010)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
Department of Process Engineering
Sub-department of Process Design and Construction Materials