doctoral thesis
Indicators and indices of quality of ground and surface waters in Brčko distrikt of Bosnia and Herzegovina

Ilija Klarić (2011)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
Department of Applied Chemistry and Ecology
Sub-department of Chemistry and Ecology
Metadata
TitlePokazatelji i indeksi kvalitete podzemnih i površinskih voda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
AuthorIlija Klarić
Mentor(s)Ivan Mijatović
Mirko Kuleš
Abstract
Cilj ovog rada bio je izvršiti ocjenu kvalitete i klasifikaciju podzemnih i površinskih voda Brčko distrikta BiH na temelju mjerenja odabranih pokazatelja, izračunatih koeficijenata i indeksa kvalitete vode. Uzorci su prikupljani na 92 izvora podzemnih voda tijekom petogodišnjeg perioda (2004.–2008.) i na tri mjerna profila na rijekama Savi, Tinji i Brki tijekom dvije godine (2008.–2009.). Dobiveni su rezultati pokazali da kvaliteta podzemnih voda Brčko distrikta BiH u 83,7 % slučajeva zadovoljava uvjete koji su preporučeni standardom WHO-a, te da su sadržaji mangana, željeza, amonijaka i ukupna tvrdoća bili veći od dozvoljenih. Na osnovi se utvrđenih vrijednosti SAR-a i RSC-a vode s područja jugoistočnog i centralnog dijela Brčko distrikta BiH mogu sigurno i bez ograničenja koristiti za navodnjavanje, dok vode u sjeverozapadnom dijelu imaju umjerenu kvalitetu za navodnjavanje, pa treba voditi računa kod uzgoja pojedinih biljaka. Osim toga, utvrđene vrijednosti LSI, RSI i PSI pokazuju da se sve podzemne vode ove regije nalaze u području stabilnih voda i mogu se sigurno koristiti u industrijske namjene. Rezultati multivarijantne analize pokazali su grupiranje svih izvora podzemnih voda u deset klastera koji su i prirodno povezani. Nadalje, u ovom radu su izračunata tri već razvijena indeksa kvalitete vode. Osim toga, na temelju rezultata faktorske analize (multivarijantne analize) modificiran je WQIIN te razvijen indeks kvalitete za podzemne i površinske vode Brčko distrikta BiH, WQIB, s ciljem utvrđivanja mjesta s najboljom kvalitetom vode za piće u navedenoj regiji. Metodologija je zasnovana na definiciji WQI, dok su pri izračunu korištene prosječne vrijednosti 11 pokazatelja: pH, UT, TDS, F, Cl, NH4, SO4, HCO3, SAR, Fe i Mn ispitivanih voda. I na kraju, izrađena karta s vrijednostima WQIB pruža cjelovitu sliku za lakše tumačenje i donošenje odluka u boljem planiranju i upravljanju vodnim resursima. Razvijeni WQIB pokazao se kao jednostavan i pouzdan indeks koji se može brzo i uspješno primijeniti u ocjeni podzemnih i površinskih voda Brčko distrikta BiH, te ima prednost pred ostalim indeksima jer bolje ističe nepovoljne utjecaje na kvalitetu vode, što bi značilo da je ocjena stroža. Iz toga se može zaključiti da je provedena modifikacija bila opravdana.
Keywordswater ground water surface water quality
Parallel title (English)Indicators and indices of quality of ground and surface waters in Brčko distrikt of Bosnia and Herzegovina
Committee MembersSrećko Tomas (committee chairperson)
Ivan Mijatović (committee member)
Mirko Kuleš (committee member)
Marijan Šeruga (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
Lower level organizational unitsDepartment of Applied Chemistry and Ecology
Sub-department of Chemistry and Ecology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Food Technology
Engineering
UDK628
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Public health engineering. Water. Sanitation. Illuminating engineering
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeFood Engineering
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2011-01-19
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to evaluate the quality of ground and surface water resources in Brčko Distrikt of Bosnia and Herzegowina and classify them according to selected parameters, coefficients and water quality indices. The samples were collected from 92 groundwater sources during the period of five years (2004 – 2008) and three measurement profiles of the Sava River and its tributaries, Tinja and Brka, in this region during 2008 and 2009. The results showed that 83.7% of groundwater quality parameters were in accordance with the recommended WHO standard. The content of manganese, iron, ammonia and total hardness were higher than allowed. Furthermore, the SAR and RSC results clearly showed that the water from the south-eastern and central parts of of Brčko District of Bosnia and Herzegovina can be used for irrigation without any restriction, while water in the north-western part of this region with a moderate quality for irrigation should be taken into account in growing some kinds of plants. In addition, the obtained LSI, RSI, and PSI values demonstrate that all groundwaters in this region are stable and safe for industrial purposes. According to the results of multivariate analysis, all groundwater sources were divided in ten clusters that are naturally associated. Furthermore, the present work is aimed to assess the water quality index for investigated water according to WQINSF, WQIIR and WQIIN. Moreover, based on the results of factor analysis (multivariate analysis) WQIIN has been modified and a new index of quality for ground and surface water from Brčko Distrikt of Bosnia and Herzegowina, WQIB, was developed with the aim to determine the place with the best drinking water quality in the specified region. For calculating the WQIB, the following 11 parameters have been considered: pH, total hardness, TDS, F, Cl, NH4, SO4, HCO3, SAR, Fe and Mn. And finally, the map with WQIB values provides a comprehensive picture for easier interpretation and decision making in better planning and management of water resources. The developed WQIB proved to be a simple and reliable index that can be quickly and successfully applied on the assessment of ground and surface water from Brčko Distrikt of Bosnia and Herzegowina. This index has an advantage over the other because it can better highlight the adverse effects on water quality and it has a stricter rating. It can be concluded that the modification carried out was justified.
Parallel keywords (Croatian)voda podzemne vode površinske vode kvaliteta
Extent186 str.: ilustr., graf. prikazi: 30 cm
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:655184
CommitterSanda Hasenay