diplomski rad
Adsorpcija polifenolnih spojeva iz jabuke na ß-glukanu

Vedrana Krešić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode
Inženjerska kemija
Podaci o radu
NaslovAdsorpcija polifenolnih spojeva iz jabuke na ß-glukanu
AutorVedrana Krešić
Voditelj/MentorLidija Jakobek Barron (mentor)
Sažetak rada
Zadatak ovog rada bio je ekstrahirati polifenole iz mesa i kore starih sorti jabuka, usporediti ih s obzirom na količinu ukupnih polifenola i antiradikalnu aktivnost te provesti adsorpciju na β-glukanu s polifenolima iz jabuka koje su najbogatije polifenolima. Ekstrahirani su polifenoli iz mesa i kore starih sorti jabuka (lještarka, ljubeničarka, slavonska srčika, adamova zvijezda i divlja jabuka), ukupna količina polifenola određena je pomoću spektrofotometrijske Folin-Ciocalteau metode, a antiradikalna aktivnost pomoću DPPH metode određivanjem EC50 (efficient concentration) i ARP vrijednosti (anti-radical power). Pokazalo se da kora jabuka sadrži više ukupnih polifenola i pokazuje veću antiradikalnu aktivnost u usporedbi s mesom (osim divlje jabuke koja je sadržavala više polifenola u mesu nego u kori). Dva kultivara jabuka pokazala su se bogatija polifenolima, divlja jabuka (meso) i slavonska srčika (kora). Antiradikalna aktivnost bila je najveća kod polifenola iz mesa divlje jabuke te kore adamove zvijezde. Adsorpcija je na β-glukanu provedena s polifenolima iz slavonske srčike i divlje jabuke (kora i meso) jer su ovi kultivari bili najbogatiji polifenolima. Rezultati su analizirani ravnotežnim adsorpcijskim modelima (Freundlich, Langmuir i Dubinin-Radushkevich). Interakcije između polifenola i β-glukana bile su favorizirane za sve polifenole, a veze su bile fizikalne. Maksimalni adsorpcijski kapacitet prema Langmuirovoj izotermi pokazali su polifenoli iz kore slavonske srčike.
Ključne riječijabuka polifenoli β-glukan adsorpcija
Naslov na drugom jeziku (engleski)The adsorption of polyphenolic compounds from apples onto β-glucan
Povjerenstvo za obranuIvica Strelec (predsjednik povjerenstva)
Lidija Jakobek Barron (član povjerenstva)
Mirna Habuda-Stanić (član povjerenstva)
Ines Banjari (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineKatedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode
Inženjerska kemija
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Prehrambena tehnologija
Inženjerstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaProcesno inženjerstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra inženjer/inženjerka procesnog inženjerstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. proc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-07-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this work was to extract polyphenols from peel and flesh of old apple varieties, to compare varieties considering their total polyphenol amount and antiradical activity, and to conduct an adsorption experiment onto β-glucan with polyphenols from apples the richest in polyphenols. Polyphenols were extracted from flesh and peel of five apple varieties (lještarka, ljubeničarka, slavonska srčika, adamova zvijezda and wild apple), their total amount was determined by using spectrophotometric Folin-Cicalocalteau method, and the antiradical activity by using DPPH method through calculating EC50 (efficient concentration) and ARP values (antiradical power). It was found that apple peel contained more polyphenols and higher antiradical activity than apple flesh (except the wild apple which contained more polyphenols in the flesh). Two apple varieties were shown to be rich in polyphenols, wild apple (flesh) and slavonska srčika (peel). The antiradical activity was the highest in wild apple flesh and adamova zvijezda peel. The adsorption onto β-glucan was carried out with polyphenols from slavonska srčika and wild apple (flesh and peel) since they were the richest in polyphenols. The results were analysed with equilibrium adsorption models (Freundlich, Langmuir and Dubinin-Radushkevich models). Interactions between polyphenols and β-glucan were favored and the binding was physical. Polyphenols from slavonska srčika peel showed the maximum adsorption capacity according to the Langmuir isotherm.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)apple polyphenols β-glucan adsorption
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:928549
PohranioIvana Šuvak