diplomski rad
Adsorpcija polifenolnih spojeva iz jabuke na ß-glukanu

Vedrana Krešić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode
Inženjerska kemija