završni specijalistički
Znanja i stavovi o prehrani te prehrambene navike adolescenata u općini Bačka Topola

Nataša Sekulić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu