završni rad
Osnove rada u mikrobiološkom laboratoriju Vodovod-Osijek d.o.o.
završni rad

Nina Jager (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za biologiju i mikrobiologiju