diplomski rad
Koncentracija arsena u noktima populacije izložene visokim razinama arsena putem vode za piće

Marina Dominić (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju