diplomski rad
Utjecaj granulacije kukuruzne krupice na svojstva ekstrudata

Josip Zeko (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata
Podaci o radu
NaslovUtjecaj granulacije kukuruzne krupice na svojstva ekstrudata
AutorJosip Zeko
Voditelj/MentorĐurđica Ačkar (mentor)
Sažetak rada
Ekstruzija je suvremeni postupak obrade različitih vrsta sirovina i proizvodnje širokog spektra prehrambenih proizvoda, pri čemu se kao osnovna sirovina često koristi kukuruzna krupica. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj granulacije kukuruzne krupice na svojstva ekstrudata. Kukuruzne krupice granulacije >500 μm i <500 μm ekstrudirane su pri vlažnosti 15% i 20% na laboratorijskom jednopužnom ekstruderu pri temperaturnom profilu 135/170/170 °C, uz upotrebu puža konfiguracije 4:1 i sapnice promjera 4 mm. Dobivenim ekstrudatima ispitana su fizikalna, termofizikalna i reološka svojstva te su rezultati uspoređeni sa kontrolnim neekstrudiranim uzorcima kukuruznih krupica. Dobiveni rezultati pokazali su da je kukuruzna krupica veće granulacije bolje ekspandirala pri udjelu vlage 15%, a manje pri udjelu vlage 20% u odnosu na krupicu manje granulacije. Ekspanzijski omjer (EO) ekstrudata bio je veći kod krupica ekstrudiranih pri nižem udjelu vlage, bez obzira na granulaciju. Nasipna masa obiju krupica ekstrudiranih pri nižoj vlažnosti bila je manja. Tvrdoća ekstrudata rasla je s povećanjem vlažnosti, dok se lomljivost smanjivala, bez obzira na granulaciju kukuruzne krupice. Nakon provedenog procesa ekstruzije kod svih uzoraka se povećala moć upijanja te je došlo do smanjenja vrijednosti viskoznosti vrha, viskoznosti nakon miješanja pri 92 °C i viskoznosti pri 50 °C kod obiju krupica.
Ključne riječiekstruzija kukuruzna krupica granulacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Effect of Corn Grits Particle Size Granulation on Properties of Extrudates
Povjerenstvo za obranuDrago Šubarić
Đurđica Ačkar
Jurislav Babić
Mirela Kopjar
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Prehrambena tehnologija
Inženjerstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPrehrambeno inženjerstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra inženjer/inženjerka prehrambenog inženjerstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. techn. aliment.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2013-03-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Extrusion is a modern procedure for processing different types of raw materials and production of wide range of food products, where corn grits are often used as main raw materials. The aim of this study was to determine the effect of corn grits particle size on properties of extrudates. Corn grits with particle size >500 μm and <500 μm were extruded at 15% and 20% moisture content on a laboratory single screw extruder, at temperature profile 135/170/170 °C, using screw 4:1 and die 4 mm. Physical, rheological and thermophysical properties of the obtained extrudates were determinated, and results were compared with control samples of non-extruded corn grits. The obtained results showed that corn grits with higher particle size expanded better at 15% moisture content, and less at 20% moisture content in relation to corn grits with lower particle size. Expansion ratio (EO) of extrudates was higher when corn grits were extruded at lower moisture content, regardless of granulation. Bulk density of both grits extruded at lower moisture content was lower. Hardness increased with the increase of moisture content, while the fracturability decreased, regardless of corn grits granulation. After the process of extrusion was carried out, water absorption index increased and peak, hot and cold viscosity of all samples decreased.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)extrusion corn grits particle size
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:383017
PohranioIvana Šuvak