diplomski rad
Utjecaj predobrade micelija plijesni Aspergillus flavus na učinkovitost ultrazvučne homogenizacije

Tihomir Kovač (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za biokemiju i toksikologiju