diplomski rad
Sinteza tiadiazina s kumarinskom jezgrom kao potrencijalnih inhibitora rasta nekih mikotoksikogenih plijesni

Vesna Grabar (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode