diplomski rad
Poboljšanje kakvoće vode za piće primjenom različitih adsorbenasa pomoću kućnog filtra

Veljka Kljaić (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju