master's thesis
Caloric value and nutritional composition assessment of menus in Lepoglava penitentiary

Lidija Šoher (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
Department of Food and Nutrition Research
Sub-department of Nutrition
Metadata
TitleProcjena energetske vrijednosti i nutritivnog sastava jelovnika u Kaznionici u Lepoglavi
AuthorLidija Šoher
Mentor(s)Daniela Čačić Kenjerić (thesis advisor)
Abstract
Osnovu za pravilan rast i razvoj organizma te očuvanje dobrog zdravlja čini pravilna prehrana, kojoj sve veću pozornost pridaju i institucionalne kuhinje, pa tako i one zatvorskog sustava. Napravljena je analiza mjesečnog jelovnika Kaznionice u Lepoglavi s ciljem utvrđivanja njegove energetske vrijednosti i nutritivnog sastava, te temeljem rezultata dane smjernice za unaprjeđenje. Analizirani su jelovnici sa i bez dodatnog obroka (gableca), na kojeg zatvorenici radom ostvaruju pravo. Prehrana zatvorenika planira se prema važećem zakonodavnom okviru, te su dobivene vrijednosti uspoređene s preporukama danim Pravilnikom o standardima smještaja i prehrane zatvorenika, te onim za odrasle osobe. Analiza je pokazala da dnevni energetski unos oba jelovnika nadilazi preporuke, a sukladno tome povišen je i unos makronutrijenata i njihovih sastavnica. Dnevni unosi vitamina B skupine zadovoljavaju preporučene unose, unos vitamina C, E, A i D ne zadovoljava preporuke, dok je unos vitamina K viši od preporučenog. Od minerala zadovoljeni su unosi Ca, K i Cu, unosi P, Na, Fe, Sn, i Mn viši su od preporuka, a unos Mg i Zn ne zadovoljava preporuke. Na kraju su dane smjernice koje pokazuju kako se promjenom rasporeda već postojećih obroka mogu uravnotežiti energetske vrijednosti te doprinos makronutrijenata u ukupnom energetskom unosu.
Keywordsmenu caloric value nutritional composition nutrition Lepoglava Penitentiary
Parallel title (English)Caloric value and nutritional composition assessment of menus in Lepoglava penitentiary
Committee MembersTomislav Klapec (committee chairperson)
Daniela Čačić Kenjerić (committee member)
Ivana Flanjak (committee member)
Ivica Strelec (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
Lower level organizational unitsDepartment of Food and Nutrition Research
Sub-department of Nutrition
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Food Technology
Food Safety and Quality
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFood Science and Nutrition
Academic title abbreviationmag. nutr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-19
Parallel abstract (English)
Balanced diet makes the basis for proper growth and development as well as for preservation of good health.Therefore, all institutional kitchens, including those of the prison system, pay greater attention to nutrition. Ananalysis of monthly menu in Lepoglava Penitentiary has been made to determine its caloric value andnutritional composition, and based on the results, guidelines for improvement are given. Menus with andwithout additional meals, to which prisoners on work assignments are entitled, were analyzed. Prisoner diet isplanned according to the current legislation, so the obtained values are compared with the recommendations given by Regulations on standards of accommodation and meals for inmates, as well as those for adults. The analysis showed increased daily caloric intake of both menus, and accordingly increased macronutrients and their constituents intake. Daily intake of B vitamins meet recommended intake, intakes of vitamins C, E, A and D do not meet the recommendations, while vitamin K intake is higher than recommended. Recommendations on Ca, K and Cu intake are met, P, Na, Fe, Sn and Mn intakes are higher than recommended, and intakes of Mg and Zn do not meet the recommendations. Finally, guidelines that are given show how changing the timing of the existing meals can balance the energy value and macronutrient contribution to total energy intake.
Parallel keywords (Croatian)jelovnik energetska vrijednost nutritivni sastav nutricionizam prehrana Kaznionica u Lepoglavi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:836059
CommitterIvana Šuvak