undergraduate thesis
Marketing in bakery

Nikolina Bošnjaković (2012)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
Department of Food Technologies
Sub-department of Carbohydrates Technology
Metadata
TitleMarketing u pekarstvu
AuthorNikolina Bošnjaković
Mentor(s)Daliborka Koceva Komlenić (thesis advisor)
Abstract
Ukupan financijski uspjeh nekog poduzeća i njegova dobit zavise od marketinga. U izvođenju svojih poslovnih aktivnosti sve organizacije i institucije izložene su utjecajima brojnih čimbenika iz okruženja. Položaj na tržištu i poslovna konkurentnost usmjerene su njihovom spremnošću da odgovore na izazove i trendove iz okruženja. Marketing u pekarstvu znači profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. On počinje i završava s potrošačem jer je on proces kreiranja proizvoda ili usluga prema potrebama i željama kupca. ("Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele." , Phillip Kotler 1988.) Marketing se bavi potrebama ljudi i pronalazi načine zadovoljenja tih potreba. Pronalazi i potrebe kojih potrošači u danoj točki vremena još nisu svjesni što odgovara Marxovoj ideji da kapitalisti, u trci za povećanjem profita, stvaraju stalno nove proizvode koje ljudi počinju kupovati, uzimajući sve veći dio njihovog dohotka (Marx: "Potreba stvara proizvod, ali i proizvod stvara potrebu"); te također pomaže u oblikovanju proizvoda za njihovo zadovoljenje. Vizija pekara u okviru cjelokupne svoje djelatnosti, od proizvodnje pa do distribucije uz odgovarajuće inovativne ideje u organizacijskom smislu, zamišljena je kao prepoznatljiv stil na tržištu. Misija znači da uz dobar marketing, kvalitetu usluga i proizvoda, pored prepoznatljivosti na tržištu potrebno je steći povjerenje, kako kod učestalih kupaca tako i kod ostalih poslovnih partnera.
Keywordsbakery market policy sales advertising public relations packaging
Parallel title (English)Marketing in bakery
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY
Lower level organizational unitsDepartment of Food Technologies
Sub-department of Carbohydrates Technology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Food Technology
Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeFood Technology
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. techn. aliment.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2012-09-26
Parallel abstract (English)
The overall financial success of a company and its profits depend on marketing. In carrying out its business activities, all organizations and institutions exposed to the influence of many factors in the environment. Market position and business competitiveness are directed their readiness to respond to the challenges and trends in the environment. Marketing in baking means profitably meet the needs. A dynamic business economy that relies on market exchange. It begins and ends with the consumer because it is the process of creating a product or service to the needs and desires of the customer. ("Marketing is a social and managerial process by creating, offering and exchanging products, individuals and groups obtain what they need or what they want." , Phillip Kotler 1988.). Marketing deals with people's needs and finds ways to satisfy those needs. Finds and where consumers need at a given point in time are not yet aware of what suits capitalists Marx's idea that, in the rush to increase profits, create constantly new products that people are starting to shop, getting a portion of their income (Marx: "The need for creating a product, but also product creates a need") and also helps in the formation of the product for their gratification. Vision bakery within their entire business, from production to distribution to the appropriate innovative ideas in terms of organization, was conceived as a distinctive style in the market. The mission is that with good marketing, quality of products and services, in addition to recognition in the market to gain the trust of the frequent customers and with other business partners.
Parallel keywords (Croatian)tržište pekarskih proizvoda politika prodaje odnosi s javnošću pakiranje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:159236
CommitterIvana Šuvak