završni rad
Primjena adsorpcijskih procesa u istraživanju interakcija između polifenola i prehrambenih vlakana

Josip Lukić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode