Edited book-Scientific book-Conference proceedings
Voda za sve : zbornik radova s 8. međunarodne konferencije Voda za sve
Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2021. urn:nbn:hr:109:029317

Begić, Sabina; Bera, Luka; Bogut, Irella; Bolanča, Tomislav; Bursić, Vojislava; Cenov, Arijana; Cvetnić, Matija; Đozić, Abdel; Glažar Ivče, Daniela; Gongeta, Sanja; Graf, Ana Jelka; Habuda-Stanić, Mirna; Hajdinger, Andreja; Horvatić, Dora; Horvatić, Janja; Javornik, Ema; Junuzović, Halid; Kišmartin, Irena; Konstantinović, Bojan; Kopić, Jasna; Kragulj, Tanja; Kučić Grgić, Dajana; Linšak, Željko; Lušić, Dražen; Magdić, Damir; Maričić, Siniša; Marinković, Dušan; Markić, Marinko; Matovina, Mirela; Miloloža, Martina; Nakić, Domagoj; Obarčanin, Enes; Ocelić Bulatović, Vesna; Peršić, Vesna; Petković, Ivona; Petrović, Aleksandra; Piškur, Vanda; Popović, Željko; Primorac, Ivana; Puvača, Nikola; Santo, Vera; Selimović, Amra; Slunjski, Tomislav; Srdoc, Tonka; Sučić, Hrvoje; Šetka, Ivana; Šikić, Sanda; Šiljeg, Mario; Šimunić-Mežnarić, Vesna; Škvorc Vidović, Rosanda; Španja, Save; Šperac, Marija; Tadić, Lidija; Tomičić, Davor; Tompić, Teuta; Trgo, Marina; Tusić, Željko; Ugrina, Marin; Varga, Martina; Vouk, Dražen; Vukić Lušić, Darija; Vuković, Gorica More authors...

Linked objects
Kemometrijska analiza sastava voda vodocrpilišta Osječko-baranjske županije | Conference paper / Scientific paper - Conference Proceedings Article (invited lecture)
Cite this document

Habuda Stanić, M. (Ed.). (2021). Voda za sve : zbornik radova s 8. međunarodne konferencije Voda za sve. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:029317.

Mirna Habuda Stanić, editor. Voda za sve : zbornik radova s 8. međunarodne konferencije Voda za sve. Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:029317.

M. Habuda Stanić, ed. Voda za sve : zbornik radova s 8. međunarodne konferencije Voda za sve. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:029317.

Habuda Stanić, M. (ed.). (2021) Voda za sve : zbornik radova s 8. međunarodne konferencije Voda za sve. [online]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:029317 (Accessed 04 July 2024)

Habuda Stanić M, editor. Voda za sve : zbornik radova s 8. međunarodne konferencije Voda za sve. [Internet]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; 2021, [cited 2024 July 04] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:029317

M. Habuda Stanić, Ed., Voda za sve : zbornik radova s 8. međunarodne konferencije Voda za sve. Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2021. [Online] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:029317

Please login to the repository to save this object to your list.