Edited book-Scientific book-Conference proceedings
Ružička days : International conference 16th Ružička Days “Today Science – Tomorrow Industry” : Proceedings

Alivojvodić, Sara; Babić, Kristina; Bakula, Ivan; Balta, Vedran; Belščak-Cvitanović, Ana; Benković, Maja; Briški, Felicita; Brkić, Danijel; Brozinčević, Andrijana; Bukvić, Valerija; Bušić, Arijana; Cvetković, Želimira; Čoklica, Sunčica; Ćosić, Jasenka; Ćosić, Marija; Dobričević, Nadica; Domanovac, Tomislav; Dragović-Uzelac, Verica; Dundović, Marija; Duplančić, Marina; Durgo, Ksenija; Džalto, Stjepan; Đikić, Domagoj; Fabek, Sanja; Faraguna, Fabio; Franjić, Antonija; Fras Zemljič, Lidija; Fumić, Monika; Gajdoš Kljusurić, Jasenka; Galić, Ante; Glasovac, Zoran; Gomzi, Zoran; Gotovac, Branka; Grgas, Dijana; Halamić, Josip; Hubalek, Ivan; Jakelić, Marija; Jakobek, Lidija; Jozinović, Tomislav; Jukić, Ante; Jukić, Slavica; Jurina, Tamara; Jurinjak Tušek, Ana; Kaćunić, Antonija; Kantoci, Darko; Keppler, Julia; Kezerle, Antonija; Klenkar, Jelena; Komes, Draženka; Krivak, Petra; Krivičić, Denija; Kučić, Dajana; Kuzmanić, Nenad; Landeka Dragičević, Tibela; Landeka Jurčević, Irena; Leskovac, Mirela; Levanić, Davor; Lisičar, Marina; Marček, Tihana; Medvidović Kosanović, Martina; Meštrović, Ernest; Mihaljević-Herman, Vesna; Mihelič, Rok; Milosavljević, Nikola; Mitar, Anamarija; Mrčela, Ante; Mužina, Katarina; Nuić, Ivona; Palfi, Marina; Paradžik, Ivona; Paveli, Tanja; Pavičić, Mirjana; Pavlović, Hrvoje; Pecikozić, Đurđevka; Pedisić, Sandra; Peršić, Ana; Pišonić, Marina; Pitinac, Nada; Pliestić, Stjepan; Popijač, Vesna; Prlić Kardum, Jasna; Prodan, Morena; Puhač Bogadi, Nina; Radojčić Redovniković, Ivana; Ranilović, Jasmina; Rogošić, Marko; Rušić, Davor; Sabljić, Lea; Sander, Aleksandra; Simonič, Marjana; Steffen-Heins, Anja; Stojanović, Maja; Šabarić, Jasenka; Šabić, Monika; Šauperl, Olivera; Šic Žlabur, Jana; Šimić, Kristina; Širac, Tea; Šorša, Ajka; Španić, Valentina; Šter, Anamarija; Theismann, Eva Maria; Tomas, Srećko; Tomašić, Vesna; Trgo, Marina; Ugrina, Marin; Uršulin-Trstenjak, Natalija; Valinger, Davor; Velić, Natalija; Veljačić, Anamarija; Veljačić, Luči; Viljevac Vuletić, Marija; Voća, Sandra; Vojvodić, Aleksandra; Vujnović, Mirna; Vukić, Petra; Vukojević Medvidović, Nediljka; Vuković Domanovac, Marija; Zagajski Kučan, Kristina; Zelić, Bruno; Zorić, Zoran (2017)
Linked objects
Cite this document...

Alivojvodić, S., Babić, K., Bakula, I., Balta, V., Belščak Cvitanović, A., Benković, M. ... Zorić, Z. (2017). Ružičkini dani : Međunarodni znanstveno-stručni skup 16. Ružičkini dani „Danas znanost - sutra industrija“ : zbornik radova. Osijek ; Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:603123.

Alivojvodić, Sara, et al. Ružičkini dani : Međunarodni znanstveno-stručni skup 16. Ružičkini dani „Danas znanost - sutra industrija“ : zbornik radova. Osijek ; Zagreb, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:603123.

Alivojvodić, Sara, Kristina Babić, Ivan Bakula, Vedran Balta, Ana Belščak Cvitanović, Maja Benković, Felicita Briški, et al. Ružičkini dani : Međunarodni znanstveno-stručni skup 16. Ružičkini dani „Danas znanost - sutra industrija“ : zbornik radova. Osijek ; Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:603123.

Alivojvodić, S., et al. (2017) Ružičkini dani : Međunarodni znanstveno-stručni skup 16. Ružičkini dani „Danas znanost - sutra industrija“ : zbornik radova. [online]. Osijek ; Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:603123 (Accessed 16 July 2019)

Alivojvodić S, Babić K, Bakula I, Balta V, Belščak Cvitanović A, Benković M, and sur.. Ružičkini dani : Međunarodni znanstveno-stručni skup 16. Ružičkini dani „Danas znanost - sutra industrija“ : zbornik radova. [Internet]. Osijek ; Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; 2017, [cited 2019 July 16] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:603123

S. Alivojvodić, et al., Ružičkini dani : Međunarodni znanstveno-stručni skup 16. Ružičkini dani „Danas znanost - sutra industrija“ : zbornik radova. Osijek ; Zagreb, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017. [Online] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:603123