Pages

Aerobni i anaerobni celulolitički mikroorganizmi
Aerobni i anaerobni celulolitički mikroorganizmi
Ivana Berki
Celuloza je najviše rasprostranjen ugljikov spoj na Zemlji te je kao takva glavni sastojak organskog otpada, ali i stanične stjenke biljaka i drva. Ovaj organski spoj razgrađuju anaerobni i aerobni celulolitički mikroorganizmi koristeći celulolitičke enzime. Celulolitički enzimi su hidrolitički enzimi odgovorni za razgradnju celuloze na jednostavnije ugljikohidrate. Velik broj mikroorganizama istakao se u razgradnji celuloze, no samo pojedini proizvode značajne količine...
Aflatoksini u mlijeku i mliječnim proizvodima
Aflatoksini u mlijeku i mliječnim proizvodima
Josipa Jelić
Mikotoksini su kemijski spojevi koji su različite strukture te različitog biološkog učinka. Posjeduju visoku akutnu toksičnost koja je često povezana uz maligne bolesti. Aflatoksini su skupina mikotoksina koje sintetizira ograničen broj sojeva plijesni iz rodova Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Najvažniji aflatoksini, vezani za mlijeko i mliječne proizvode, su: B1 i B2 (prisutni u krmivu životinja) te M1 i M2 (hidroderivati aflatoksina B1 i B2), a izlučuju se u mlijeku,...
Akrilamid u hrani
Akrilamid u hrani
Ivana Tanasković
Akrilamid nastaje procesiranjem hrane bogate ugljikohidratima pri visokim temperaturama. Može nastati iz akroleina ili alternativnim mehanizmima bez nastanaka akroleina kao međuprodukta. Akrilamid je reaktivna molekula zbog prisutnosti dvostruke veze i amino skupine pa vrlo lako reagira s drugim reaktivnim skupinama u hrani. Nastanak akrilamida pod utjecajem je brojnih čimbenika, a općenito gledajući ti čimbenici se dijele na sastav hrane i način pripreme hrane. Najveći dio se u...
Aktivni materijal na bazi biopolimera škroba s dodanim polifenolima aronije
Aktivni materijal na bazi biopolimera škroba s dodanim polifenolima aronije
Katarina Galušić
Polimerni materijali su materijali koji se uobičajeno upotrebljavaju u prehrambenoj industriji za izradu ambalaže. Ukoliko dospiju u okolinu predstavljaju problem za okoliš zbog dugog vremena razgradnje. Kako bi se riješio problem polimerne ambalaže, istraživanja su usmjerena na razvoj materijala pripremljenih od biopolimera koji se mogu brže razgraditi. Materijali izrađeni od prirodnih biopolimera te uz dodatak aktivne komponente poput polifenolnih spojeva postaju aktivni...
Aktivni materijal na bazi biopolimera škroba s dodanim polifenolima jabuke
Aktivni materijal na bazi biopolimera škroba s dodanim polifenolima jabuke
Morena Pintarić
Biopolimeri su polimeri koji se nalaze u prirodi. Istražuju se zbog mogućnosti izrade biorazgradive plastike. U biopolimerni materijal se kao aktivne komponente mogu dodati antioksidativni polifenolni spojevi iz voća. Dodatak polifenola čini materijal aktivnim materijalom. Cilj ovog rada je bio prirediti i istražiti aktivni materijal na bazi biopolimera škroba s inkorporiranim polifenolima jabuke. Polifenoli su ekstrahirani pomoću ultrazvučne kupelji, a pomoću visokodjelotvorne...
Aktivno pakiranje bazirano na sustavima hvatanja kisika
Aktivno pakiranje bazirano na sustavima hvatanja kisika
Bruno Dvorski
Aktivno pakiranje bazirano na sustavima hvatanja kisika je pakiranje koje sadrže adsorbere kisika - različite spojeve koji reagiraju s kisikom iz okoline. Adsorberi kisika mogu se nalaziti inkorporirani u samom ambalažnom materijalu ili se mogu nalaziti u vrećicama koje se stavljaju unutar pakiranje. Reagirajući s kisikom kontroliraju i održavaju određenu količinu kisika u pakiranju. Time ovakvo pakiranje produžuje vijek trajanja namirnice. Cilj ovog završnog rada bio je...
Aktivnost endopeptidaza u zrnu pšenica podvrgnutih različitim režimima skladištenja
Aktivnost endopeptidaza u zrnu pšenica podvrgnutih različitim režimima skladištenja
Jelena Balkić
Starenje zrna pšenice je prirodan proces, pri kojem se u zrnu kumulativno nakupljaju kemijske i biokemijske promjene biomolekula, što rezultira gubitkom vijabilnosti i sposobnosti klijanja, te krajnje, smrću zrna. Ovim istraživanjem se pokušalo ustanoviti dolazi li tijekom starenja tri sorte krušnih pšenice pri četiri različita uvjeta skladištenja do promjena u količini ekstraktibilnih proteina te specifičnoj aktivnosti aspartatne proteaze. Rezultati pokazuju nepromjenjivost...
Aktivnost polifenol oksidaze u ekstraktima brašna od cjelovitog zrna različitih sorti pšenice
Aktivnost polifenol oksidaze u ekstraktima brašna od cjelovitog zrna različitih sorti pšenice
Neda Šimunić
Ovim ispitivanjem se trebalo ustanoviti dolazi li do promjena u količini ekstraktibilnih proteina te do promjena u aktivnosti polifenol oksidaze u brašnu cjelovita zrna pripravljenom iz zrnevlja tri sorte pšenice skladištene 360 dana na 4 različita temperaturna režima. Rezultati su pokazali da tijekom 360 dana skladištenja nema promjene u količini ekstraktibilnih proteina, te da nema promjene u aktivnosti polifenol oksidaze, osim u slučaju zrnevlja skladištenih na 40 °C i 45 % RH,...
Akutne komplikacije u djece i adolescenata s restriktivnim tipom anoreksije nervoze
Akutne komplikacije u djece i adolescenata s restriktivnim tipom anoreksije nervoze
Emanuela Perlain
Anoreksija nervoza (AN) je najčešći i najteži poremećaja jedenja kompleksne i još nepotpuno razjašnjene etiologije. Komplikacije AN su rezultat adaptacije metabolizma na ekstremnu pothranjenost i mogu dovesti i do smrti. Liječenje je kompleksno jednako kao i sama bolest, a sama hospitalizacija ukazuje na iznimno teško stanje oboljelog. Zbog velike važnosti za kliničku praksu, cilj je bio ispitati učestalost akutnih komplikacija s obzirom na endotip. Analizirani su podatci za 183...
Alge
Alge
Ivona Ladan
Alge su vodene, autotrofne (klorofil α), nevaskularne biljke (tijelo je TALUS). Heterogena skupina s obzirom na veličinu, morfologiju, staničnu organizaciju i razmnožavanje. Stanična organizacija: Prokaryota, (modrozelene bakterije) : Eukaryota. Mogu živjeti neutralnim do slabo alkalnim okolišima, u okolišima ekstremnih temperatura (od -60 do + 85 °C) i saliniteta, u okolišima gdje vlada potpuni mrak i gdje ima dovoljno svjetla. Prvi su kolonizatori ne nastanjenih okoliša....
Alkaloidi - prirodni organski spojevi s dušikom
Alkaloidi - prirodni organski spojevi s dušikom
Dalia Božanović
Od davnina pa sve do današnjeg dana ljudi su upoznati s postojanjem alkaloida, a njihova primjena duboko se ukorijenila u ljudsku svakodnevicu. Alkaloidi, kao prirodni sastojci mnogih biljaka, upotrebljavali su se u različite svrhe, kao lijekovi, za uljepšavanje, a mnogi i kao otrovi. Alkaloidi su organski spojevi koji sadrže dušik i imaju bazična svojstva. Upravo na temelju pojedinih svojstava (struktura, topljivost) alkaloidi se mogu izolirati iz biljaka. U ovom radu se obrađuju...
Alkiliranje derivata kinazolinona i kumarina primjenom odabranih metoda zelene kemije
Alkiliranje derivata kinazolinona i kumarina primjenom odabranih metoda zelene kemije
Patricija Pernar
Cilj ovog rada je prikazati mogućnost primjene odabranih metoda zelene kemije u alkiliranju derivata kinazolinona i kumarina. Sinteze su provedene u mikrovalnom reaktoru i ultrazvučnoj kupelji u skladu s principima zelene kemije. Uspoređene su nekonvencionalne metode s konvencionalnom, a konačni produkti okarakterizirani su temperaturama taljenja, spektrometrijom masa i \(R_{f}\) vrijednostima.

Pages