Pages

"Šarena prehrana" - funkcionalna prehrana
"Šarena prehrana" - funkcionalna prehrana
Josipa Rukavina
Funkcionalna prehrana uvelike je postala glavna smjernica zdravog života. Posljednjih godina povećano je zanimanje potrošača kao i prehrambene industrije za funkcionalnu prehranu i njenu dobrobit u održavanju ljudskog zdravlja. Mišljenje da zdrava i raznolika prehrana imaju veliku ulogu u sprječavanju tako i liječenju bolesti opće je prihvaćeno. U radu je dana raznolika ponuda zdrave i uravnotežene prehrane kroz različite vrste prehrana, kao i uvid u sve dobrobiti raznolike...
Acetiliranje i karakteriziranje škroba iz pšenice i krumpira
Acetiliranje i karakteriziranje škroba iz pšenice i krumpira
Ines Matas
Škrob se koristi kao dodatak u proizvodnji različitih prehrambenih proizvoda u svrhu ugušćivanja, zadržavanja vode, za postizanje određene teksture i dr. Utjecaj dodatka škroba ovisi o strukturi škroba, omjeru amiloze i amilopektina te njihovoj interakciji sa drugim komponentama tijekom želatinizacije i retrogradacije. Ciljevi ovoga istraživanja bili su: (a) prirediti acetilirane škrobove pšenice i krumpira dodatkom 8 % acetanhidrida, (b) istražiti reološka i termofizikalna...
Acetiliranje nabubrenog krumpirovog škroba u kombinaciji s visokonaponskim električnim pražnjenjem i pulsirajućim električnim poljem
Acetiliranje nabubrenog krumpirovog škroba u kombinaciji s visokonaponskim električnim pražnjenjem i pulsirajućim električnim poljem
Nikolina Kovačević
U ovom diplomskom radu provedeno je modificiranje nabubrenog krumpirovog škroba uz primjenu visokonaponskog električnog pražnjenja i pulsirajućeg električnog polja te njihov učinak na postupak acetiliranja škroba. Acetiliranje škroba provedeno je uz dodatak acetanhidrida (4, 6 i 8 % s. tv. škroba), a ispitane su modifikacije bez te u kombinaciji s visokonaponskim električnim pražnjenjem, odnosno pulsirajućim električnim poljem. Dobivenim modifikatima određeno je sljedeće:...
Adicijske reakcije na karbonilne spojeve
Adicijske reakcije na karbonilne spojeve
Vedrana Božik
Ugljik, najzastupljeniji atom u organskim molekulama je sa svojim mnogim svojstvima veoma značajan za rasprostranjenost i raznolikost cjelokupnog života na Zemlji. U ovom radu je obrađeno njegovo svojstvo vezanja s drugim ugljikovim atomima i stvaranje novih ugljik-ugljik veza. U radu su opisane općenite adicijske reakcije na dvostruku ugljik-kisik vezu u karbonilnim spojevima. Eksperimentalni dio rada opisuje dvije sinteze, sintezu trifenilmetanola pomoću Grignardova reagensa te...
Aditivi u hrani
Aditivi u hrani
Veronika Brkan
Aditivi su različite tvari ili smjesa tvari koje se dodaju hrani kako bi se poboljšala određena svojstva. Neizbježan su sastojak hrane i danas se u prehrambenoj industriji koristi nekoliko tisuća različitih aditiva. Mogu imati funkciju konzervansa, antioksidansa, poboljšavati senzorska svojstva, te mnoge druge funkcije koje će se opisati u ovom radu. Uporaba aditiva ima svoje dobre i loše strane. Poboljšanje kvalitete i trajnosti proizvoda, olakšana priprema hrane i poboljšani...
Aditivi za mesnu industriju
Aditivi za mesnu industriju
Tihomir Kušević
Prehrambeni aditivi su tvari poznatog kemijskog sastava koje se ne konzumiraju kao hrana niti su tipičan sastojak hrane, a dodaju se hrani u svrhu poboljšanja njenih svojstava i učinka. Postoji više vrsta aditiva koji se koriste u mesnim proizvodima. Konzervansi (nitrati i nitriti) široko se primjenjuju u mesnoj industriji. Riječ je o aditivima koji sprječavaju infekcije, intoksikacije i kvarenje mesnih proizvoda te povećavaju njihovu trajnost. Važno je spomenuti da su nitriti, u...
Adsorpcija antocijanina na ß-glukan
Adsorpcija antocijanina na ß-glukan
Kristina Beljan
Antocijanini su spojevi koji se nalaze u aroniji, pripadaju skupini polifenolnih spojeva, a pokazali su biaktivna svojstva. Na njihove bioaktivnosti mogu utjecati interakcije s vlaknima kao što je β-glukan te ih je zbog toga potrebno istražiti. U tu svrhu može poslužiti istraživanje procesa adsorpcije antocijanina na β-glukan. U ovom radu istražena je adsorpcija antocijanina iz aronije na β-glukanu, a sam proces analiziran je jednadžbama Frenudlichove i Langmuirove adsorpcijske...
Adsorpcija derivata kvercetina na ß-glukan
Adsorpcija derivata kvercetina na ß-glukan
Šima Kraljević
Zadatak ovog rada bio je provesti eksperimente adsorpcije između β-glukana i odabranih derivata kvercetina: kvercetin-3-glukozida, kvercetin-3-galaktozida te kvercetin-3-ramnozida. Koncentracija neadsorbiranih derivata kvercetina nakon uspostavljanja ravnoteže (ce) određena je pomoću Folin-Ciocalteu metode. Izračunat je adsorpcijski kapacitet (qe). Eksperimentalni rezultati (ce i qe) su obrađeni nelinearnim i linearnim adsorpcijskim modelima (Freundlich, Langmuir i...
Adsorpcija diklofenaka na aktivne ugljene
Adsorpcija diklofenaka na aktivne ugljene
Katarina Matanović
Prisutnost farmaceutika u vodenom okolišu i njihov potencijalni negativni utjecaj na ekosustav privukla je veliku pozornost znanstvenika. Upotreba farmaceutskih spojeva kod potrošača je u porastu, a njihovo nepotpuno uklanjanje tijekom pročišćavanja otpadnih voda dovodi do onečišćenja vodenih sustava. Metode koje se koriste za uklanjanje diklofenaka iz vode, između ostalog, uključuju i adsorpciju. Stoga je u ovom radu ispitana učinkovitost uklanjanja diklofenaka adsorpcijom na...
Adsorpcija fenola aronije na citrus vlakna
Adsorpcija fenola aronije na citrus vlakna
Ivana Balen
Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost primjene citrus vlakana kao nosioca fenolnih komponenti te karakterizacija dobivenih kompleksa. Kompleksi citrus vlakna/fenoli aronije su bili pripremljeni kompleksiranjem (15 minuta, sobna temperatura) citrus vlakna i soka aronije. Udio citrus vlakana je varirao (1, 2, 3 i 4%) dok je količina soka aronije bila konstantna. Pripremljenim kompleksima odredio se je udio adsorbiranih fenola, proantocijanidina i antocijana gdje je utvrđeno da se udio...
Adsorpcija fenola aronije na kompleks citrus vlakna/guar
Adsorpcija fenola aronije na kompleks citrus vlakna/guar
Klara Vidas
Cilj ovog završnog rada bio je utvrditi mogućnost primjene kombinacije citrus vlakana i guara (CG) kao adsorbensa odnosno nositelja fenolnih komponenti soka aronije. U tu svrhu pripremljena su tri kompleksa CG/fenoli aronije, a razlika između navedenih kompleksa je u primijenjenoj količini vlakana prilikom pripreme odnosno kompleksiranja (1 %, 2 % i 3 %). Primjenom najniže količine nosača utvrđena je najveća adsorpcija ukupnih fenola, proantocijanidina i antocijana. Ujedno su ti...
Adsorpcija fenola aronije na kompleks citrus vlakna/ksantan
Adsorpcija fenola aronije na kompleks citrus vlakna/ksantan
Kristina Presečan
U ovom radu ispitivala se je mogućnost pripreme bioaktivnoh dodataka hrani na bazi citrus vlakna/ksantana i fenola aronije. Dobiveni kompleksi su se međusobno razlikovali u količini dodanog vlakna dok je količina soka aronije bila konstantna. Na kompleksima su utvrđeni adsorbirani fenoli, proantocijanidini i antocijani. Također su određeni parametri boje i antioksidacijska aktivnost. Najveća adsorpcija ukupnih fenola, proantocijanidina i antocijana na kompleks citrus vlakna/ksantan...

Pages