Pages

"Šarena prehrana" - funkcionalna prehrana
"Šarena prehrana" - funkcionalna prehrana
Josipa Rukavina
Funkcionalna prehrana uvelike je postala glavna smjernica zdravog života. Posljednjih godina povećano je zanimanje potrošača kao i prehrambene industrije za funkcionalnu prehranu i njenu dobrobit u održavanju ljudskog zdravlja. Mišljenje da zdrava i raznolika prehrana imaju veliku ulogu u sprječavanju tako i liječenju bolesti opće je prihvaćeno. U radu je dana raznolika ponuda zdrave i uravnotežene prehrane kroz različite vrste prehrana, kao i uvid u sve dobrobiti raznolike...
Aditivi u hrani
Aditivi u hrani
Veronika Brkan
Aditivi su različite tvari ili smjesa tvari koje se dodaju hrani kako bi se poboljšala određena svojstva. Neizbježan su sastojak hrane i danas se u prehrambenoj industriji koristi nekoliko tisuća različitih aditiva. Mogu imati funkciju konzervansa, antioksidansa, poboljšavati senzorska svojstva, te mnoge druge funkcije koje će se opisati u ovom radu. Uporaba aditiva ima svoje dobre i loše strane. Poboljšanje kvalitete i trajnosti proizvoda, olakšana priprema hrane i poboljšani...
Adsorpcija polifenola na  ß-glukanu - kinetička istraživanja
Adsorpcija polifenola na ß-glukanu - kinetička istraživanja
Toma Tadić
Polifenolni spojevi su pokazali da mogu ulaziti u interakcije sa sastojcima hrane kao što su lipidi, proteini, te ugljikohidrati. Ove interakcije se mogu pratiti kroz proces adsorpcije kroz kinetička istraživanja pri čemu se mogu dobiti informacije o redu reakcije. U ovom radu istraživana je kinetika adsorpcije galne kiseline kao polifenola i β-glukana kao prehrambenog vlakna koji spada u skupinu polisaharida. Pokazalo se da se galna kiselina adsorbirala na β-glukan tijekom vremena, a...
Adsorpcija polifenolnih spojeva iz jabuke na ß-glukanu
Adsorpcija polifenolnih spojeva iz jabuke na ß-glukanu
Vedrana Krešić
Zadatak ovog rada bio je ekstrahirati polifenole iz mesa i kore starih sorti jabuka, usporediti ih s obzirom na količinu ukupnih polifenola i antiradikalnu aktivnost te provesti adsorpciju na β-glukanu s polifenolima iz jabuka koje su najbogatije polifenolima. Ekstrahirani su polifenoli iz mesa i kore starih sorti jabuka (lještarka, ljubeničarka, slavonska srčika, adamova zvijezda i divlja jabuka), ukupna količina polifenola određena je pomoću spektrofotometrijske Folin-Ciocalteau...
Adsorpcijske izoterme
Adsorpcijske izoterme
Luka Katić
Adosrpcijske izoterme su grafički prikazane ovisnosti volumena/mase adsorbirane tvari na adsorbensu i primijenjenog tlaka (koncentracije, mase) tvari koja se adsorbira. Taj odnos je karakterističan za svaku temperaturu te se zbog toga grafičke ovisnosti nazivaju izotoerme. Linija koja povezuje vrijednosti u grafu pri istoj temperaturi naziva se adsorpcijska izoterma. Poznate su Freundlichova, Langmuirova, Dubinnin-Radushkhevicheva i mnoge druge izoterme. Adsorpcijske izoterme služe za...
Aflatoksini u mlijeku i mliječnim proizvodima
Aflatoksini u mlijeku i mliječnim proizvodima
Josipa Jelić
Mikotoksini su kemijski spojevi koji su različite strukture te različitog biološkog učinka. Posjeduju visoku akutnu toksičnost koja je često povezana uz maligne bolesti. Aflatoksini su skupina mikotoksina koje sintetizira ograničen broj sojeva plijesni iz rodova Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Najvažniji aflatoksini, vezani za mlijeko i mliječne proizvode, su: B1 i B2 (prisutni u krmivu životinja) te M1 i M2 (hidroderivati aflatoksina B1 i B2), a izlučuju se u mlijeku,...
Akrilamid u hrani
Akrilamid u hrani
Ivana Tanasković
Akrilamid nastaje procesiranjem hrane bogate ugljikohidratima pri visokim temperaturama. Može nastati iz akroleina ili alternativnim mehanizmima bez nastanaka akroleina kao međuprodukta. Akrilamid je reaktivna molekula zbog prisutnosti dvostruke veze i amino skupine pa vrlo lako reagira s drugim reaktivnim skupinama u hrani. Nastanak akrilamida pod utjecajem je brojnih čimbenika, a općenito gledajući ti čimbenici se dijele na sastav hrane i način pripreme hrane. Najveći dio se u...
Aktivno pakiranje bazirano na sustavima hvatanja kisika
Aktivno pakiranje bazirano na sustavima hvatanja kisika
Bruno Dvorski
Aktivno pakiranje bazirano na sustavima hvatanja kisika je pakiranje koje sadrže adsorbere kisika - različite spojeve koji reagiraju s kisikom iz okoline. Adsorberi kisika mogu se nalaziti inkorporirani u samom ambalažnom materijalu ili se mogu nalaziti u vrećicama koje se stavljaju unutar pakiranje. Reagirajući s kisikom kontroliraju i održavaju određenu količinu kisika u pakiranju. Time ovakvo pakiranje produžuje vijek trajanja namirnice. Cilj ovog završnog rada bio je...
Aktivnost polifenol oksidaze u ekstraktima brašna od cjelovitog zrna različitih sorti pšenice
Aktivnost polifenol oksidaze u ekstraktima brašna od cjelovitog zrna različitih sorti pšenice
Neda Šimunić
Ovim ispitivanjem se trebalo ustanoviti dolazi li do promjena u količini ekstraktibilnih proteina te do promjena u aktivnosti polifenol oksidaze u brašnu cjelovita zrna pripravljenom iz zrnevlja tri sorte pšenice skladištene 360 dana na 4 različita temperaturna režima. Rezultati su pokazali da tijekom 360 dana skladištenja nema promjene u količini ekstraktibilnih proteina, te da nema promjene u aktivnosti polifenol oksidaze, osim u slučaju zrnevlja skladištenih na 40 °C i 45 % RH,...
Alge
Alge
Ivona Ladan
Alge su vodene, autotrofne (klorofil α), nevaskularne biljke (tijelo je TALUS). Heterogena skupina s obzirom na veličinu, morfologiju, staničnu organizaciju i razmnožavanje. Stanična organizacija: Prokaryota, (modrozelene bakterije) : Eukaryota. Mogu živjeti neutralnim do slabo alkalnim okolišima, u okolišima ekstremnih temperatura (od -60 do + 85 °C) i saliniteta, u okolišima gdje vlada potpuni mrak i gdje ima dovoljno svjetla. Prvi su kolonizatori ne nastanjenih okoliša....
Alkoholna fermentacija vina
Alkoholna fermentacija vina
Marijeta Krušelj
Alkoholna fermentacija je niz kemijskih reakcija kojima se uz pomoć kvasaca provodi transformacija šećera u primarne produkte etilni alkohol i ugljični dioksid, te druge produkte važne za kvalitetu, stabilnost i čuvanje vina. Na tijek alkoholne fermentacije ne utječu samo kvasci koji se ili prirodno nalaze na grožđu ili oni koji su dobiveni izolacijom sa bobice kako bi bolje provodili fermentaciju i doveli do nastanaka željenih svojstava, već utječe i niz drugih čimbenika. U...
Amilografsko ispitivanje kvalitete tjestenine s dodatkom ječmenog brašna
Amilografsko ispitivanje kvalitete tjestenine s dodatkom ječmenog brašna
Marijeta Krušelj
Amilografsko ispitivanje brašna se često provodi u cilju predviđanja kvalitete proizvoda na bazi žitarica. Međutim, vrlo je malo istraživanja provedeno na već gotovim proizvodima. Zadatak ovog rada bio je istražiti utjecaj zamjene durum krupice s ječmenim brašnom u rasponu 0 50 %, pripremiti uzorke tjestenine koji su sušeni pri različitim temperaturnim režimima (50, 70 i 90 ˚C) te provesti amilografsko ispitivanje usitnjenih uzoraka sušene tjestenine i rezultate usporediti s...

Pages